Держекоінспекція продовжує співпрацю з органами місцевої влади та місцевого самоврядування

У квітні 2021 року спеціалістами Державної екологічної інспекції Центрального округу проведена перевірка Смілянської міської ради щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства. Для інспекції важливо поєднати зусилля з місцевою владою для покращення екологічної ситуації. Основні питання та напрями перевірки – збереження земельних ресурсів, охорона, раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів, поводження з відходами, охорона атмосферного повітря, рослинного та тваринного світу, об’єктів природно-заповідного фонду, зелених насаджень тощо.

За результатами планової перевірки складено акт, у якому відмічені як здобутки місцевої влади в галузі збереження довкілля, так і негативні факти, над усуненням яких доведеться попрацювати не тільки владі, а й громаді. Для усунення виявлених порушень виданий обов’язковий до виконання припис інспекції.

Увага керівників міста Сміла має бути спрямована на розробку заходів з оздоровлення річок Сріблянка та Тясмин, в тому числі за створенням водоохоронних зон та винесення в натуру на місцевість прибережних захисних смуг, додержання режиму їх використання згідно вимог статті 86 Водного кодексу України. Значно покращить стан довкілля розробка схеми санітарного очищення міста та забезпечення організації роздільного збирання корисних компонентів відходів. Для збереження зелених насаджень необхідно провести інвентаризацію.

На підставі припису місцевій владі необхідно розробити план організаційно-технічних заходів по усуненню виявлених недоліків та неухильно його виконувати. Смілянський міський голова буде звітувати про виконання кожного заходу у встановлені терміни.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці